News

13. 7. 2023

Uveřejnění změny č. 3 směrnice CAA-SL-036-n-14 – Přeprava nebezpečného zboží (DG)

Odbor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 3 směrnice CAA-SL-036-n-14 – Přeprava nebezpečného zboží (DG). Účinnost změny je od 17. 7. 2023. Aktuální znění naleznete na stránce – Postupy pro udělení/změnu schválení.

11. 7. 2023

Uveřejnění EASA SIB 2023-08

Agentura EASA uveřejnila SIB 2023-08 – Reporting of occurrences involving human interventions linked to flight deck design, operating procedures, training, or a combination thereof, který se týká hlášení událostí držitelům typového návrhu ohledně lidských zásahů ve vztahu k návrhu pilotního prostoru, provozním postupům, výcviku nebo kombinaci všech těchto oblastí. SIB se vztahuje na provozovatele obchodní […]

10. 7. 2023

Komentář ÚCL k podnětům na letecké činnosti v zemědělství

ÚCL každoročně přijme řadu podnětů a stížností na lety, které jsou prováděny v zemědělství. Vzhledem k tomu, že je toto téma veřejností stále více sledováno, uveřejňujeme vysvětlující komentář k této problematice. Dokument Komentář ÚCL k podnětům na letecké činnosti v zemědělství naleznete také trvale uveřejněn na stránce – Praktické informace – provoz letadel.

10. 7. 2023

Nový portál pro školitele v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy

Úřad pro civilní letectví v rámci digitalizace spouští pilotní provoz nového portálu pro školitele. Skrze tento portál je nyní možné podávat oznámení a žádosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový systém, bude po dobu zhruba 2 měsíců zachována možnost podání těchto dokumentů i klasickou cestou, tedy skrze datovou schránku nebo fyzicky přes podatelnu Úřadu. Prosíme […]

4. 7. 2023

Seminář k prevenci narušení vzdušného prostoru

V pátek 23. 6. 2023 se v IATCC v Jenči (ŘLP ČR, s.p.) uskutečnil seminář k prevenci narušení vzdušného prostoru (Airspace infringement – ASI) organizovaný Úřadem pro civilní letectví s podporou ŘLP ČR, s.p.  

4. 7. 2023

Uveřejnění změny Národního bezpečnostního programu

Byla uveřejněna změna č. 11 Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy.  Národní bezpečnostní program je k dispozici po vyplnění formuláře registrace pro stažení Národního bezpečnostního programu. Datum účinnosti změny č. 11 je 1. 8. 2023.

3. 7. 2023

Vydání směrnice pro sledování výkonnosti poskytovatelů služeb CAA/S-SP-040-0/2023

Byla vydána Směrnice pro sledování výkonnosti poskytovatelů služeb v návaznosti na požadavky PNK (EU) 2019/317 (CAA/S-SP-040-0/2023) s účinností k 30. 6. 2023.

26. 6. 2023

PARAŠUTISMUS – Termíny pro získání speciálního oprávnění Řídicí seskoků (ŘS)

Uveřejňujeme termíny školení pro získání speciálního oprávnění ŘS. Termíny a pokyny ke školení naleznete na stránce – Parašutismus\Důležité provozní informace.

21. 6. 2023

Omezení plateb na pokladně ÚCL

Ve dnech 26. – 28. 6. nebude pokladna ÚCL z technických důvodů přijímat platby v hotovosti ani prostřednictvím platební karty a nebude ani vydávat potvrzení o provedených platbách. V případě nutnosti úhrady správního poplatku v těchto dnech Vám doporučujeme provést platbu prostřednictvím platební brány (zejména v případě poplatků za zkoušky teoretických znalostí), případně provést platbu prostřednictvím bankovního převodu na základě […]

20. 6. 2023

Vydání revize EASA SIB 2021-16R1

Byla vydána revize EASA SIB 2021-16R1 týkající se provozu na letištích ve Spojených státech s potenciálním rizikem rušení pozemními stanicemi 5G.