News

29. 1. 2024

Volné služební místo – rada/odborný rada oddělení koordinace odboru letišť a navigačních služeb sekce provozní (č. j. 0827-24-110)

Dne 29. ledna bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení koordinace odboru letišť a navigačních služeb sekce provozní (ID 183.002, ID ISoSS 30021664) – č.j. 0827-24-110

29. 1. 2024

Volné služební místo – rada/odborný rada oddělení dohledu odboru letišť a navigačních služeb sekce provozní (č. j. 0825-24-110)

Dne 29. ledna bylo vyhlášeno výběrové řízení na služební místo rady/odborného rady oddělení dohledu odboru letišť a navigačních služeb sekce provozní (ID 412.003, ID ISoSS 30021773) – č.j. 0825-24-110

26. 1. 2024

Informace k narůstajícímu počtu poškození a počtu nehod kluzáků (draft EASA SIB 2019-07R1)

Vážení plachtaři, v poslední době nejen u nás, ale v celé Evropě narůstá počet poškození a počet nehod kluzáků, které jsou způsobeny v důsledku nesprávného sestavení kluzáků, špatným zapojením a zajištěním orgánů řízení, nebo opotřebením sestavovacích prvků.

26. 1. 2024

Vydání Emergency EASA AD  2024-0028-E a Emergency TC AD  CF-2024-03-E

Byla vydána tato dvě emergency AD:

22. 1. 2024

Uveřejnění Postupu pro schválení návrhu letových postupů

Byla vydána metodická pomůcka OLNS – Postup pro schválení návrhu letových postupů s účinností k 1. 4. 2024.

19. 1. 2024

Standardizační seminář TRE/SFE pro vícepilotní letouny

Schválená organizace pro výcvik Smartwings, a.s. (CZ/ATO-058) bude pořádat standardizační seminář pro získání, prodloužení nebo obnovu platnosti Osvědčení examinátora (TRE/SFE) pro vícepilotní letouny.

18. 1. 2024

Uveřejnění EASA SIB 2024-01 – Use of Mobile Telephony on Aircraft

Agentura EASA uveřejnila EASA Safety Information Bulletine 2024-01, který se týká používání mobilních telefonů využívajících technologii 5G na palubách letadel. Uvedený dokument naleznete na stránce Praktické informace – Provoz letadel.

17.1.2024

Převedení Leteckého stavebního úřadu pod DESÚ

Od 1. ledna 2024 je Letecký stavební úřad převeden pod nově vzniklý Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ). Veškerou korespondenci a komunikaci tedy prosím směřujte již na DESÚ. Kontaktní údaje naleznete pod odkazem https://desu.gov.cz/Kontakt.html

16. 1. 2024

Změny v osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně od 1. 1. 2024 – sdělení ÚCL

Novelou zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních došlo od 1. 1. 2024 mimo jiné i ke změně v oblasti osvobození leteckých pohonných hmot od spotřební daně. ÚCL upozorňuje provozovatele letadel a poskytovatele služeb, že není příslušným úřadem, který by v rámci své působnosti mohl podávat jakákoliv stanoviska nebo výklady k těmto změnám. Související informace můžete nalézt […]

12. 1. 2024

Uveřejnění Postupu pro schvalování organizace pro výcvik osob poskytujících informace známému provozu

Byla vydána metodická pomůcka OLNS – Postup pro schvalování organizace pro výcvik osob poskytujících informace známému provozu s účinností k 1. 2. 2024.