Komentář ÚCL k podnětům na letecké činnosti v zemědělství

10. 7. 2023

ÚCL každoročně přijme řadu podnětů a stížností na lety, které jsou prováděny v zemědělství. Vzhledem k tomu, že je toto téma veřejností stále více sledováno, uveřejňujeme vysvětlující komentář k této problematice. Dokument Komentář ÚCL k podnětům na letecké činnosti v zemědělství naleznete také trvale uveřejněn na stránce – Praktické informace – provoz letadel.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aircraft Operations Department

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aircraft Operations Department