Covid-19 – Uveřejnění pokynu k žádostem o odchylku od ustanovení OM-A k omezení doby služby a minimálních odpočinků.

27. 3. 2020

Sekce letová v souvislosti s žádostmi o souhlas s prováděním humanitárních, repatriačních a zásobovacích letů v souvislosti s opatřeními přijímanými kvůli pandemii Covid-19 uveřejňuje Pokyn CAA-SL-053-n-20 – Pokyn pro provozovatele obchodní letecké dopravy k žádostem o odchylku od ustanovení OM-A k omezení doby služby a minimálních odpočinků.

Uvedený pokyn je rychlou reakcí na obdržené žádosti, v případě dalších dotazů nebo připomínek nás neváhejte kontaktovat na email slp_old@caa.cz.

Účinnost tohoto pokynu je od 28. 3. 2020, 0:00 hod do odvolání.

Naleznete jej na stránce Postupy pro udělení / změnu schválení.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief