Aktualizace směrnice CAA/S-SP-001-n/2015

2. 12. 2019

Bylo uveřejněno 2. vydání směrnice CAA/S-SP-001-n/2015 týkající se schvalování poskytovatelů zajišťujících tvorbu letových postupů po 2. 1. 2020.

Tato směrnice aktualizuje legislativu a postupy Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřadu“) při udělování souhlasu k poskytování služby zajišťující tvorbu letových postupů. Tato směrnice ve 2. vydání nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2020 a současně se tímto dnem ruší Směrnice CAA/S-SP-001-0/2015, 1. vydání.

Uvedenou směrnici naleznete v části Sekce provozní na stránce Směrnice ÚCL.