Aktualizace Politiky uspořádání vzdušného prostoru ČR

18. 8. 2023

Byla uveřejněna verze 4.0 Politiky uspořádání vzdušného prostoru České republiky, platná od 1. 9. 2023.

Politika ASM ČR v4.0

Stávající i novou politiku naleznete rovněž na stránce https://www.caa.cz/atm/asm/.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aeronautical Operations Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aeronautical Operations Division