Změna v úhradě správních poplatků za zkoušky teoretických znalostí pilotů

30. 3. 2023

Od data 3. 4. 2023 dochází ke změně v úhradě správních poplatků za zkoušky teoretických znalostí ATPL, CPL, IR, CB-IR a BIR (tato změna se netýká poplatků za zkoušky teoretických znalostí LAPL, PPL a A2 dálkově řídících pilotů). Žadatel po zaslání přihlášky a doporučení k teoretickým zkouškám obdrží přístupový kód, kterým se přihlašuje do programu plánování zkoušek. Po přihlášení systém žadatele vyzve k zaplacení správního poplatku on-line přes platební bránu. První zkoušku lze naplánovat až po zaplacení správního poplatku.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Personnel Licensing Department

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Personnel Licensing Department