Uveřejnění 5. vydání předpisu V-PARA-1

20. 7. 2021

Odbor provozu letadel uveřejňuje 5. vydání Předpisu pro provádění seskoků sportovním létajícím zařízením – sportovním padákem v České republice (V-PARA-1).

Účinnost 5. vydání je od 1. srpna 2021. Předpis V-PARA-1 v platném i aktualizovaném znění naleznete na stránce – https://www.caa.cz/provoz/parasutismus/parasutisticke-predpisy/

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aeronautical Operations Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aeronautical Operations Division