Uplatňování bodu GM2 ORO.AOC.135(a), písm. d) při posuzování kvalifikovanosti odpovědných osob za výcvik posádek – kvalifikace TRI

7. 10. 2021

Sdělení Odboru provozu letadel:

Z dosavadní praxe ÚCL při posuzování kvalifikovanosti osob odpovědných za výcvik posádek vyplynulo, že je mnohdy velice problematické získání kvalifikaci TRI (např. z důvodu dostupnosti vhodných simulátorů pro daný typ letadla) a pak především její udržení. Na základě výše uvedeného Odbor provozu letadel při posuzování žádostí o schválení osoby odpovědné za výcvik posádek s okamžitou platností ustupuje z požadavku založeného na bodu GM2 ORO.AOC.135(a), písm. d), aby tato osoba nebo její zástupce byla držitelem platné kvalifikace TRI. U stávajících odpovědných osob, které již tuto kvalifikaci mají, nebude dále trvat na tom, aby si tuto kvalifikaci nadále udržovaly.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aircraft Operations Department

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aircraft Operations Department