Sdělení ředitele ÚCL ke zrušení zkoušek teoretických znalostí

10. 3. 2020

S ohledem k opatřením přijatým Ministerstvem zdravotnictví, ke Sdělení státního tajemníka Ministerstva vnitra a zajištění chodu Úřadu pro civilní letectví jsem rozhodl o přerušení poskytování zkoušek z teoretických znalostí pro získání průkazu způsobilosti pilota. Zkoušky od 11.3.2020 – 13.3.2020 budou probíhat v omezeném rozsahu a od 16.3.2020 budou zkoušky zrušeny plošně, a to do odvolání. Termíny zrušených zkoušek uchazeči nepropadají a Úřad pro civilní letectví přednostně zohlední jejich náhradu v nejbližším možném termínu. Za vzniklé komplikace se tímto omlouvám, věřím však ve Vaše pochopení důvodů vedoucích k přijetí tohoto mimořádného kroku.

Ing. David Jágr
ředitel ÚCL

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief