Reakce na mimořádné jednání Vlády České republiky

15. 3. 2020

S ohledem na výsledek mimořádného jednání Vlády České republiky z 15.3.2020 je Úřad pro civilní letectví nucen omezit úřední hodiny a přístup do budovy ÚCL. Budova bude pro veřejnost uzavřena od pondělí 16.3.2020 od 12:00, konkrétní aplikace požadavků Vlády České republiky bude oznámena po dalším jednání krizového štábu ÚCL, který je aktivován od 27.2.2020. Informace bude k dohledání na úřední desce ÚCL a na tomto webu. Mohu Vás ujistit, že budeme hledat formu minimalizace dopadů na námi poskytované služby.

David Jágr
ředitel

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief