Prodloužení platnosti zdravotní způsobilosti pilotů všeobecného letectví

7. 4. 2020

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje výjimku z požadavků Part-MED.A.045 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro osvědčení zdravotní způsobilosti vydaná držiteli osvědčení leteckého lékaře nebo letecko-lékařského centra, která vydal Úřad pro civilní letectví.     

I. Příslušná osvědčení zdravotní způsobilosti

Výjimka se uděluje pro následující osvědčení zdravotní způsobilosti: 1. nebo 2. třídy nebo LAPL vydaná dle Part-MED držitelům průkazu pilota pro letadla provozovaná mimo organizací, na niž se uplatňují požadavky Part-ORO nařízení (EU) č. 965/2012 (Provoz letadel), nebo pilotů-žákům absolvujícím výcvik PPL, LAPL (A / H / S / B), integrovaný ATPL nebo MPL.   

II. Doba platnosti výjimky

Končí-li doba platnosti výše uvedených osvědčení zdravotní způsobilosti v období od 16.03.2020 do 31.07.2020 včetně, prodlužuje se jejich platnost o 4 měsíce.   

III. Podmínky výjimky

Výjimka se uděluje pouze v případě, že držitel předmětného osvědčení zdravotní způsobilosti nemůže splnit požadavky pro prodloužení jeho platnosti obvyklým způsobem kvůli opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob a činnosti leteckých lékařů nebo letecko-lékařských center, a to po splnění následujících požadavků:  

  1. Předmětné osvědčení zdravotní způsobilosti je ke dni udělení výjimky platné.
  2. Předmětné osvědčení zdravotní způsobilosti nemá žádné omezení kromě omezení týkajících se zraku.

IV. Postup pro udělení výjimky

  1. Držitel předmětného osvědčení zdravotní způsobilosti se přesvědčí, že  splnil všechny výše uvedené požadavky.
  2. Držitel předmětného osvědčení zdravotní způsobilosti vyplní formulář PROHLÁŠENÍ DRŽITELE OSVĚDČENÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI. Jeden jeho výtisk uchová spolu s předmětným osvědčením zdravotní způsobilosti, aby mohl prokázat prodloužení jeho platnosti. Kopii  formuláře ve formátu pdf spolu s kopií předmětného osvědčení zdravotní způsobilosti zašle e-mailem na adresu:  podatelna@caa.cz .

Oznámení výjimky pro zdravotní způsobilost pilotů všeobecného letectví

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief