Prodloužení platnosti kvalifikací zapsaných v průkazech pilota letounů a vrtulníků všeobecného letectví

7. 4. 2020

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje prohlášením ředitele sekce letové výjimku z požadavků Part-FCL.055, FCL.625, FCL.740, FCL.825 a  FCL.940 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) platnou pro kvalifikace zapsané v průkazech pilota letounů a vrtulníků vydaných Úřadem pro civilní letectví (dále jen „výjimka“).     

I. Výjimka se uděluje:

Pro následující kvalifikace zapsané v průkazech pilota letounů nebo vrtulníků vydaných dle Part-FCL pro letadla provozovaná mimo organizace, na něž se uplatňují požadavky Part-ORO nařízení (EU) č. 965/2012 (Provoz letadel): 

 1. Třídní, typové a přístrojové kvalifikace včetně PBN a LVO
 2. Instruktorské kvalifikace
 3. Jazyková kvalifikace ICAO English
 4. Kvalifikace MOUNTAIN (lety na horská letiště, kde je vyžadována).

II. Doba platnosti výjimky

 1. Končí-li doba platnosti kteréhokoliv z následujících dokumentů Končí-li doba platnosti třídních, typových, přístrojových kvalifikací nebo kvalifikace MOUNTAIN v období od 16.03.2020 do 31.07.2020, prodlužuje se jejich platnost o 4 měsíce nebo do 31.07.2020 podle toho, co nastane dříve.
 2. Končí-li doba platnosti instruktorských kvalifikací nebo jazykové kvalifikace v období od 16.03.2020 do 31.07.2020, prodlužuje se jejich platnost do 31.07.2020.  

III. Podmínky pro udělení výjimky

Výjimka se uděluje pouze v případě, že držitel předmětné kvalifikace nemůže splnit požadavky pro prodloužení její platnosti obvyklým způsobem kvůli opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob, činnosti provozovatelů zařízení pro simulaci letu, pilotů-examinátorů a organizací nebo osob oprávněných provádět zkoušky z angličtiny ICAO, a to po splnění následujících požadavků:  

 1. Prodloužení platnosti třídní / typové / přístrojové kvalifikace:
  1. Ke dni udělení výjimky je předmětná třídní / typová / přístrojová / kvalifikace / kvalifikace MOUNTAIN platná.
  2. Během doby platnosti této výjimky absolvoval žadatel instruktáž od instruktora s odpovídajícími právy (dále jen „instruktor“) pro osvěžení požadované úrovně teoretických znalostí nezbytných pro bezpečný provoz příslušné třídy nebo typu letadla a bezpečné provádění příslušných manévrů a postupů. Instruktáž musí obsahovat abnormální a nouzové postupy specifické pro danou třídu / typ letadla.
  3. Instruktor zapíše a potvrdí žadateli absolvovanou instruktáž dle pododstavce 3. (1)(b) tohoto oznámení do jeho zápisníku letů zápisem: „Absolvoval instruktáž dle výjimky ÚCL čj. 1696-20-301 z 06.04.2020 pro prodloužení platnosti kvalifikace: ……..“.   
 2. Prodloužení platnosti instruktorské nebo jazykové kvalifikace: Ke dni udělení výjimky je předmětná instruktorská nebo jazyková kvalifikace platná.
 3. Prodloužení platnosti kvalifikace MOUNTAIN: Provádí zahraniční examinátor / instruktor, který je k tomu oprávněn, podle pravidel stanovených leteckým úřadem, který mu vydal osvědčení examinátora / instruktora s právy pro kvalifikaci MOUNTAIN.

IV. Postup pro udělení výjimky

 1. Žadatel splnil požadavky uvedené v pododstavci III(1), případně III(2).
 2. Examinátor s odpovídajícími právy (dále jen „examinátor“), zkontroluje splnění výše uvedených požadavků.
 3. Examinátor zaznamená prodlouženou platnost předmětné třídní / typové / přístrojové nebo instruktorské nebo jazykové kvalifikace do průkazu pilota žadatele.
 4. Examinátor vyplní formulář OZNÁMENÍ VÝJIMKY – PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI KVALIFIKACÍ – PILOT LETOUNU / VRTULNÍKU VŠEOBECNÉHO LETECTVÍ pro žadatele, kterému s využitím této výjimky prodloužil platnost kvalifikace, a zašle ho spolu s kopií průkazu pilota s prodlouženou kvalifikací e-mailem na adresu:  podatelna@caa.cz . Examinátor může použít jeden formulář oznámení pro více žadatelů.

Oznámení výjimky k prodloužení platnosti kvalifikací zapsaných v průkazech pilota letounů a vrtulníků všeobecného letectví

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief