Portál ÚCL – on-line formuláře žádostí leteckého rejstříku

1. 6. 2023

Úřad pro civilní letectví tímto oznamuje, že v rámci pilotního provozu  je možné nyní vyzkoušet také on-line podání vybraných žádostí leteckého rejstříku prostřednictvím portálu ÚCL.

V souladu s § 9 zákona č. 634/2004 Sb.,  o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je při podání žádosti prostřednictvím elektronického formuláře sleva na správním poplatku 20 % (maximálně pouze do výše 1 000 Kč).

Podmínkou pro využití elektronického formuláře je přihlášení žadatele pomocí identity občana, kdy účastníkem řízení bude fyzická nebo právnická osoba ČR.  Proces podání žádosti je zakončen úhradou správního poplatku přes platební bránu prostřednictvím platební karty a automatickým odesláním žádosti na podatelnu ÚCL.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Personnel Licensing Department

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Personnel Licensing Department