News

10. 7. 2023

Nový portál pro školitele v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy

Úřad pro civilní letectví v rámci digitalizace spouští pilotní provoz nového portálu pro školitele. Skrze tento portál je nyní možné podávat oznámení a žádosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový systém, bude po dobu zhruba 2 měsíců zachována možnost podání těchto dokumentů i klasickou cestou, tedy skrze datovou schránku nebo fyzicky přes podatelnu Úřadu. Prosíme […]

4. 7. 2023

Seminář k prevenci narušení vzdušného prostoru

V pátek 23. 6. 2023 se v IATCC v Jenči (ŘLP ČR, s.p.) uskutečnil seminář k prevenci narušení vzdušného prostoru (Airspace infringement – ASI) organizovaný Úřadem pro civilní letectví s podporou ŘLP ČR, s.p.  

4. 7. 2023

Uveřejnění změny Národního bezpečnostního programu

Byla uveřejněna změna č. 11 Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy.  Národní bezpečnostní program je k dispozici po vyplnění formuláře registrace pro stažení Národního bezpečnostního programu. Datum účinnosti změny č. 11 je 1. 8. 2023.

3. 7. 2023

Vydání směrnice pro sledování výkonnosti poskytovatelů služeb CAA/S-SP-040-0/2023

Byla vydána Směrnice pro sledování výkonnosti poskytovatelů služeb v návaznosti na požadavky PNK (EU) 2019/317 (CAA/S-SP-040-0/2023) s účinností k 30. 6. 2023.

26. 6. 2023

PARAŠUTISMUS – Termíny pro získání speciálního oprávnění Řídicí seskoků (ŘS)

Uveřejňujeme termíny školení pro získání speciálního oprávnění ŘS. Termíny a pokyny ke školení naleznete na stránce – Parašutismus\Důležité provozní informace.

21. 6. 2023

Omezení plateb na pokladně ÚCL

Ve dnech 26. – 28. 6. nebude pokladna ÚCL z technických důvodů přijímat platby v hotovosti ani prostřednictvím platební karty a nebude ani vydávat potvrzení o provedených platbách. V případě nutnosti úhrady správního poplatku v těchto dnech Vám doporučujeme provést platbu prostřednictvím platební brány (zejména v případě poplatků za zkoušky teoretických znalostí), případně provést platbu prostřednictvím bankovního převodu na základě […]

20. 6. 2023

Vydání revize EASA SIB 2021-16R1

Byla vydána revize EASA SIB 2021-16R1 týkající se provozu na letištích ve Spojených státech s potenciálním rizikem rušení pozemními stanicemi 5G.

15. 6. 2023

Vydání opravy Emergency EASA AD  2023-0114-E na motory SMA SR305-230E společnosti SMA AERO ENGINES GmbH

Bylo vydáno Emergency EASA AD  2023-0114-E-Correction na motory SMA SR305-230E společnosti SMA AERO ENGINES GmbH. Tyto motory mohou být na letadlech Textron Aviation Inc. (Cessna) 182M, 182N, 182P, 182Q, 182R, všech výrobních čísel, a na letadlech (Reims) F182P a F182Q.

14. 6. 2023

Uveřejnění EASA SIB 2023-05 – Possible Risks Emerging During Summer 2023

Agentura EASA uveřejnila Safety Information Bulletin (SIB) 2023-05, který se týká možných rizik spojených s nárůstem letového provozu během letní sezóny 2023. SIB se týká provozovatelů letadel, letišť, poskytovatelů ATM/ANS, organizacích údržby, organizací CAMO a ATO. Agentura EASA v tomto SIB přináší doporučení uvedeným poskytovatelům služeb jak čelit těmto rizikům a možným problémům, spojeným zejména […]

8. 6. 2023

Informace pro leteckou veřejnost – ATZ/TMA/LKRMZ 1 České Budějovice

Úřad pro civilní letectví s účinností od 17. 07. 2023 zřídil opatřením obecné povahy  (čj.003708-23-701 ze dne 21. 03. 2023) ATZ České Budějovice, TMA České Budějovice a LKRMZ 1 České Budějovice. Tato změna bude publikována v AIP ČR, Military AIP a ve VFR příručce a prostřednictvím AIC.

1 5 6 7 8 9 71