Nový portál pro školitele v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy

10. 7. 2023

Úřad pro civilní letectví v rámci digitalizace spouští pilotní provoz nového portálu pro školitele. Skrze tento portál je nyní možné podávat oznámení a žádosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o nový systém, bude po dobu zhruba 2 měsíců zachována možnost podání těchto dokumentů i klasickou cestou, tedy skrze datovou schránku nebo fyzicky přes podatelnu Úřadu. Prosíme však všechny školitele/nové uchazeče aby primárně využívali nový portál. V případě, že se vyskytne problém, prosíme o zpětnou vazbu na emailovou adresu ssb-obc@caa.cz.

Děkujeme za spolupráci

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Security Department

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Security Department