Kybernetický útok na systémy Garmin

19. 8. 2020

Na začátku srpna jsme obdrželi informaci od EASA, že došlo ke kybernetickému útoku na GARMIN, který musel odstavit velkou většinu svých online služeb. EASA informovala, že uvedený útok může narušit přístup k plánování letů a navigaci.

Tento kybernetický útok vyřadil značné množství webů a služeb. Zejména byly přerušeny online služby, včetně funkcí webových stránek, zákaznické podpory, aplikací orientovaných na zákazníka a firemní komunikace. Mohl znemožnit přístup k aktualizaci letecké databáze Garmin a  nebyla přístupná aplikace pro plánování letu Garmin Pilot. Při útoku na služby Garmin však nebyly hlášeny žádné incidenty týkající se bezpečnosti letu.

Civilní letectví není imunní vůči tzv. kybernetickým rizikům, neboť celý letecký systém se ve skutečnosti stále více digitalizuje a většina služeb nezbytných pro létání se stává vysoce propojenými.

Je vidět, že s pojmem kybernetická bezpečnost se budeme v letectví setkávat častěji. Z tohoto důvodu musí zúčastněné strany v oblasti letectví zajistit, aby digitální služby a zařízení byly schopné odolat kybernetickým útokům a digitální informace byla dobře ochráněna.

A co může dělat každý jednotlivý uživatel v letectví?

Ověřovat si správnost veškeré digitální informace a nespoléhat se výhradně na jednu informaci, ale využívat další způsoby letecké navigace. Skutečně, nespoléhejme se pouze na GPS navigaci a buďme připraveni přejít při jejím selhání nebo nesprávnosti dat na další způsob navigace či její obnovy. A to platí zejména pro VFR létání ve všeobecném letectví, kde většina pilotů nemá další zálohované navigační systémy. Pro určení polohy během takových letů a vedení letadla po trase se kromě jiných druhů navigace používá metoda srovnávací navigace.  Pro mnohé mladší aviatiky je tato metoda již archaická, ale její spolehlivost se časem nemění. 

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief