Informace týkající se vydávání nových průkazů způsobilosti a jejich změn a vydávání osvědčení

23. 5. 2023

Jak už byly informovány letecké školy, odbor způsobilosti leteckého personálu vydává a provádí změny do průkazů a osvědčení pilotů a techniků údržby letadel v řádu několika pracovních dní.

V případě podání neúplné žádosti s chybějícími údaji je žadatel vyzván k jejímu doplnění telefonicky, případně e-mailem.   Obvykle je nový průkaz vytištěn a připraven k vyzvednutí do 5-ti pracovních dní od doručení kompletní žádosti. Tato lhůta se může mírně prodloužit v závislosti na počtu vyřizovaných žádostí. O možnosti vyzvednutí připraveného průkazu je žadatel informován telefonicky, případně e-mailem.

Vydání a změna průkazu na počkání již není možná z kapacitních důvodů. Tato flexibilní a jistě příznivá forma vyřizování žádostí pilotů je již pro ÚCL nadále neudržitelná. Od zavedení této praxe před mnoha lety došlo za uplynulé roky k postupnému nárůstu počtu pilotů, které Úřad eviduje, za posledních 10 let jde jen u kategorie pilot letounů o navýšení o 40 %, a toto navýšení přináší zvýšené časové nároky na úřední osoby, které se žádostem leteckého personálu věnují. Aby byl současně zachován prostor pro zpracování dalších svěřených agend v požadované kvalitě, přistoupil Úřad k tomuto opatření.  Žádáme tímto letecké školy o spolupráci, aby pomohly žadatelům s kontrolou obsahu žádosti, zda je kompletní, aby se co nejvíce omezil počet neúplných žádostí a průkazy tak mohly být vyřizovány v co možná nejkratších lhůtách.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Personnel Licensing Department

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Personnel Licensing Department