Informace pro leteckou veřejnost – ATZ/TMA/LKRMZ 1 České Budějovice

8. 6. 2023

Úřad pro civilní letectví s účinností od 17. 07. 2023 zřídil opatřením obecné povahy  (čj.003708-23-701 ze dne 21. 03. 2023) ATZ České Budějovice, TMA České Budějovice a LKRMZ 1 České Budějovice. Tato změna bude publikována v AIP ČR, Military AIP a ve VFR příručce a prostřednictvím AIC.

ATZ České Budějovice
 1. ATZ bude aktivované H24/7.
 2. V provozní době AFIS LKCS, tj. v provozní době shodné s provozní dobou letiště LKCS, má ATZ současně atribut RMZ.
 3. V případě mimořádných změn provozní doby bude změna oznámena prostřednictvím zprávy NOTAM.
 4. V době aktivace prostoru LKTRA74 část ATZ zasahující do tohoto prostoru zaniká.

ATZ

TMA České Budějovice
 1. TMA bude aktivovaná pouze v provozní době AFIS LKCS a současně v době letu IFR přilétávajícího/odlétávajícího na/z LKCS.
 2. Informace o aktivaci TMA bude letecké veřejnosti oznámena vysíláním na provozních kmitočtech stanovišť FIC Praha a AFIS České Budějovice.
 3. V době aktivace prostoru LKTRA74 má tento prostor přednost před TMA České Budějovice.

TMA České Budějovice

LKRMZ 1 České Budějovice
 1. LKRMZ1 má shodné horizontální a vertikální hranice jako TMA České Budějovice.
 2. LKRMZ1 je aktivní mimo dobu aktivace TMA České Budějovice.
 3. V době aktivace prostoru LKTRA74 má tento prostor přednost před LKRMZ1 České Budějovice.
Zásady pro využití prostorů
 1. V souladu s rozhodnutím Úřadu bude v ATZ České Budějovice v provozní době letiště zajištěna služba AFIS, volací znak „Budějovice Information“ na kmitočtovém kanále AFIS České Budějovice (135,930).
 2. Uživatelé vzdušného prostoru, piloti letadel neřízených letů, plánující let přes ATZ České Budějovice, jsou povinni si před vstupem do ATZ ověřit jeho status a případně udržovat obousměrné spojení s AFIS.
 3. Prostor ATZ České Budějovice je klasifikován jako vzdušný prostor třídy G a v provozní době letiště jako prostor RMZ, ve kterém musí být letadlo vybaveno radiostanicí a provozovat ji.
 4. Prostor LKRMZ1 České Budějovice je klasifikován jako vzdušný prostor třídy E a jako prostor s povinným rádiovým spojením (RMZ), ve kterém musí být letadlo vybaveno radiostanicí a provozovat ji.
 5. Prostor TMA České Budějovice je klasifikován jako vzdušný prostor třídy D.
 6. Uživatelé vzdušného prostoru, piloti letadel neřízených letů, plánující let přes TMA, jsou povinni si před vstupem do TMA České Budějovice ověřit status prostoru. Nebude-li TMA aktivní, musí udržovat oboustranné spojení s FIC a v případě aktivace TMA budou žádáni o přechod na provozní kmitočet ACC.
In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aeronautical Operations Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aeronautical Operations Division