Informace EASA týkající se PUBLIC HEALTH COVID-19 PASSENGER SELF DECLARATION FORM

12. 10. 2020

S ohledem na dlouhodobý vývoj celosvětové pandemie související s COVID-19 se organizace civilního letectví snaží monitorovat aktuální stav a harmonizovat své postupy za účelem ochrany veřejnosti i zaměstnanců v letectví.

V této souvislosti EASA informovala, že obsah formuláře „PUBLIC HEALTH COVID-19 PASSENGER SELF DECLARATION FORM“ uvedeného v příloze SL 20/90 odpovídá obsahu přílohy 2 (Acknowledgment of COVID19 policy) protokolu EASA a ECDC „COVID-19 Aviation Health Safety Protocol (AHSP)“.

Jak ze strany ICAO, tak i EASA je doporučeno uvedené formuláře využívat a zavádět v praxi a to zejména z důvodu ochrany cestujících na palubách letadel. Pro letecké provozovatele a další organizace jsou příslušné dokumenty k dispozici na následujících odkazech:

SL 20/90
Informace EASA
COVID-19 Aviation Health Safety Protocol

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aeronautical Operations Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aeronautical Operations Division