ATS z RUZYNĚ TOWER poskytovány pouze v anglickém jazyce

4. 2. 2022

Úřad pro civilní letectví upozorňuje uživatele vzdušného prostoru zamýšlející provádět let v CTR Ruzyně a nebo na/z LKPR, že dnem 24. 2. 2022 nastává účinnost změny v poskytování letových provozních služeb na stanovišti TWR, resp. Ruzyně Tower (134,560), Ruzyně Delivery (120,060) a Ruzyně Ground (121,910), které budou od tohoto data poskytovány pouze v anglickém jazyce.

Výše uvedená změna je v České republice zaváděna s ohledem na požadavek udržení stávající úrovně bezpečnosti a reaguje tím na nález provedený při standardizační inspekci Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) v roce 2020, kdy byl mimo jiné prověřován způsob zavedení požadavku SERA.14015 prováděcího nařízení Komise (EU) 923/2012. Tento požadavek stanovuje, aby se na letištích s více než 50 000 pohyby mezinárodních letů IFR ročně použil pro spojení mezi stanovištěm ATS a letadlem anglický jazyk.

Ačkoliv uvedený požadavek SERA.14015 dává možnost příslušnému úřadu předepsání komunikace pro konkrétní případy jinak, Úřad pro civilní letectví v dohodě s Ministerstvem dopravy této možnosti nevyužil. Tím hlavním důvodem je akcentovaný požadavek bezpečnosti provozu na letišti Praha-Ruzyně (LKPR), jako jeden z příkladů například prevence „Runway Incursion“. V rámci zhodnocení dosavadního stavu provedeného i s předpokladem opětovného nárůstu letecké dopravy v následujících letech, které bylo podpořeno mimo jiné i praktickými zkušenostmi se způsobem komunikace na dotčených stanovištích a následnými konzultacemi s hlavními uživateli LKPR, bylo rozhodnuto vyhovět danému požadavku nařízení bez výjimek. Takto navržený postup byl následně v rámci akceptace nápravného opatření v této věci odsouhlasen EASA.

I přes výše uvedené je státním podnikem Řízení letového provozu ČR stále zajištěno, že pokud by PIC v nouzových případech kontaktoval stanoviště TWR na LKPR v českém jazyce, bude mu za tohoto stavu umožněno komunikovat v tomto jazyce. Úřad bude nadále předmětnou změnu v poskytování ATS na LKPR monitorovat a ve spolupráci se státním podnikem zavedení praktických zkušeností se změnou vyhodnotí.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aeronautical Operations Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aeronautical Operations Division