Vyřizování žádostí o ověřování spolehlivosti po dobu trvání nouzového stavu

17. 3. 2020

V souvislosti s přijetím usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření se způsob vyřizování žádostí o ověřování spolehlivosti po dobu trvání nouzového stavu řídí následujícími pravidly:

  1. Doba určená pro styk s veřejností je pouze pondělí a středa od 9:00 do 12:00 hod.. Mimo určené hodiny je budova pro veřejnost uzavřena.
  2. Žadatelé o ověření spolehlivosti, kteří jsou státními občany České republiky, mohou vhazovat svoje žádosti o ověření spolehlivosti do schránky před budovou ÚCL, a to kdykoliv. Podání je možné učinit i datovou schránkou nebo poštou.
  3. Žadatelé o ověření spolehlivosti, kteří jsou státními občany jiného státu, mohou podávat svoje žádosti o ověření spolehlivosti standardně, jako tomu bylo dosud, osobně však pouze ve výše určené časy.
  4. Všechny žadatele však prosíme o to, aby do budovy Úřadu vstupovali jednotlivě a aby při čekání ve frontě dodržovali požadované rozestupy.
  5. Bez ohledu na zvolený způsob doručení dokladu o spolehlivosti (včetně dalších písemností) bude Úřad po dobu trvání nouzového stavu doručovat pouze do datových schránek žadatelů nebo poštou (nikoliv tedy osobně!). Doporučujeme Vám, abyste si důkladně zkontrolovali kontaktní adresu při vyplňování formuláře, na kterou Vám ze strany Úřadu bude doručováno.
  6. V případě jakýchkoliv dotazů nás laskavě kontaktujte telefonicky nebo emailem.
In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief