Restrikce spojené s COVID-19

4.3.2021

Sekce technická Úřadu pro civilní letectví informuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze v následujících případech postupovat takto:

  • dovozy
  • platnost ARC
  • platnost oprávnění.

Dovozy

ÚCL informuje veřejnost, že po dobu trvání cestovních restrikcí nemohou pracovníci úřadu vyjíždět na zahraniční služební cesty. Z toho důvodu není možné provádět kontroly letadel při dovozu do ČR ze třetích zemí dle standardních postupů.

Vzhledem ke snaze zajistit i v tomto období možnost dovozu a uvedení do provozu letadla ze třetí země, přistoupil ÚCL v takovýchto případech k vydání Povolení k letu (Permit to Fly) pro přelet letadla ze třetí země do České republiky.

Před vydáním Povolení k letu musí být letadlo zapsané v Leteckém rejstříku ČR a musí mít schválený Program údržby.

Doklady letové způsobilosti budou vydány po fyzické prohlídce letadla a po kontrole dokumentace k letadlu po příletu do ČR.

Bližší informace budou žadateli sděleny při podání žádosti o vydání OLZ (Oddělení dopravních letadel, Oddělení malých letadel).

Platnost ARC

Úkonem, na který je možné udělit výjimku, je třetí prodloužení platnosti ARC u letadel řízených CAMO / CAO organizací v případě, že není možné ze strany CAMO / CAO organizace provést úplnou kontrolu letové způsobilosti.

ARC bude možné prodloužit maximálně o 8 měsíců a výjimka bude udělena bez správního poplatku podle položky 55 Zmocnění ke snížení poplatku za změny v dokladech.

Bližší informace budou žadateli sděleny při komunikaci s příslušným oddělením (Oddělení dopravních letadel, Oddělení malých letadel).

Platnost oprávnění

Oprávnění k výrobě, údržbě a k řízení zachování letové způsobilosti v případě, kdy dojde k překročení dvouletého auditního období, kdy z důvodu nouzového stavu nebude možné provést audit organizace ze strany ÚCL, tato oprávnění zůstávají v platnosti na základě administrativního auditu a vystavení Doporučující zprávy pro zachování platnosti oprávnění (interní dokument ÚCL). Celkový audit bude proveden v nejkratší možné době podle aktuální situace nouzového stavu.

Bližší informace budou žadateli sděleny při komunikaci s příslušným oddělením (Oddělení výroby, Oddělení údržby).


Po ukončení cestovních restrikcí ÚCL přestane posuzovat nové žádosti o vydání OLZ, prodloužení platnosti ARC a překročení dvouletého auditního období výše uvedeným postupem a začne vyřizovat agendu standardními postupy.


Poznámka: V případě vydávání prvního povolení k letu (PtF) podle Hlavy P Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 nově vyrobeným letadlům pro jiné účely, než je uvedeno v 21.A.701(a), body 1 a 2 (vývoj a prokazování požadavků předpisů), se výjimka ze základního nařízení neuděluje. ÚCL posoudí požadovanou dokumentaci k letadlu, vč. letových podmínek, bez fyzické kontroly letadla. Po odstranění nedostatků či stanovení dodatečných omezení, ÚCL vydá žadateli PtF s platností jen na 6 měsíců. Za vydání PtF bude účtován poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.


Kontakty:

FunkceJménoE-mail
Ř/OZL Ing. Jaroslav Seyfried seyfried@caa.cz
V/ML Ing. Pavel Valenta valenta@caa.cz
V/DL Ing. Jan Žaloudek zaloudek@caa.cz
V/ÚDR Ing. Jaromír Lank lank@caa.cz
V/VÝR Ing. Ladislav Tomeček tomecek@caa.cz
In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief