Výjimka z požadavků na způsobilost pilotů balónů

15. 4. 2020

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) prohlášením ředitele sekce letové uděluje výjimku (dále jen „výjimka“) z požadavků FCL.130.B, FCL.140.B, FCL.060 a), FCL.220.B, FCL.230.B, FCL.940 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek) BFCL.160 a BFCL.215 d) 1) nařízení (EU) č. 2018/395 (Způsobilost pilotů balónů) platnou pro kvalifikace zapsané v průkazech pilota balónů vydaných  Úřadem pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“).    

I. Příslušné průkazy a kvalifikace – pilot balónů:

Výjimka se vydává pro držitele BPL nebo LAPL(B) a následujících kvalifikací a práv vydaných dle Part-FCL nebo Part-BFCL (dále jen „žadatel“):    

 1. HOT AIR FREE
 2. GAS FREE
 3. HOT AIR AIRSHIP
 4. HOT AIR TEATHERED
 5. FI(B) – BPL/LAPL(B), HOT AIR FREE, GAS FREE, HOT AIR AIRSHIP, NIGHT, FI(B)+
 6. Práva pro obchodní lety a cestující na palubě   

II. Doba platnosti výjimky

 1. Končí-li žadateli v období od 01.03.2020 do 31.07.2020 rozlétanost, která je dle FCL.130.B, FCL.140.B, FCL.220.B, FCL.230.B a BFCL.160 stanovena na posledních 24 měsíců před plánovaným letem na:
  1. HOT AIR FREE
  2. GAS FREE
  3. HOT AIR AIRSHIP
  4. HOT AIR TEATHERED,

prodlužuje se na posledních 32 měsíců před plánovaným letem.

 1. Končí-li žadateli v období od 01.03.2020 do 31.07.2020 rozlétanost, která je dle FCL.060 a) a BFCL.215 d) 1) stanovena na 180 dní před plánovaným letem pro:

práva pro obchodní lety a cestující na palubě,

prodlužuje se na posledních 300 dní před plánovaným letem.

 1. Končí-li doba platnosti kterékoliv kvalifikace FI(B) dle FCL.940 v období od 01.03.2020 do 31.07.2020, prodlužuje se o 8 měsíců.  

III. Podmínky výjimky

Výjimka se uděluje pouze v případě, že žadatel nemůže splnit požadavky uvedené výše obvyklým způsobem kvůli opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob, činnosti pilotů-examinátorů a instruktorů, přístupu na základnu, a to po splnění následujících požadavků:    

 1. Rozlétanost pro kvalifikace HOT AIR FREE, GAS FREE, HOT AIR AIRSHIP, HOT AIR TEATHERED:  
  1. Během doby platnosti této výjimky absolvoval žadatel instruktáž od instruktora s odpovídajícími právy (dále jen „instruktor“) pro osvěžení požadované úrovně teoretických znalostí nezbytných pro bezpečný provoz příslušného letadla a bezpečné provádění příslušných manévrů a postupů. Instruktáž musí obsahovat abnormální a nouzové postupy specifické pro dané letadlo.
  2. Instruktor zapíše a potvrdí žadateli absolvovanou instruktáž dle pododstavce výše tohoto oznámení do jeho zápisníku letů zápisem: „Absolvoval instruktáž dle výjimky ÚCL čj. 1772-20-301 z 09.04.2020 pro prodloužení platnosti následující rozlétanosti …….. do ………..“.    
 1. Prodloužení platnosti kvalifikace FI(B): Doba platnosti kvalifikace musí končit v období od 01.03.2020 do 31.07.2020.    

IV. Postup pro udělení výjimky

 1. Všechny případy rozlétanosti: Výjimka je udělena automaticky, jakmile žadatel splnil příslušné požadavky uvedené v tomto Oznámení včetně výše uvedeného zápisu do Zápisníku letů.   
 2. Prodloužení platnosti kvalifikace FI(B):
  1. FE(B) zkontroluje, zda žadatel splnil příslušné požadavky tohoto Oznámení.   
  2. FE(B) zapíše prodlouženou platnost kvalifikace FI(B) do průkazu pilota žadatele.  
  3. FE(B) vyplní formulář OZNÁMENÍ VÝJIMKY – PRODOUŽENÍ PLATNOSTI KVALIFIKACE FI(B) a zašle ho spolu s kopií průkazu pilota žadatele s prodlouženou dobou platnosti kvalifikace FI(B) e-mailem na adresu:  podatelna@caa.cz

Oznámení výjimky z požadavků na způsobilost pilotů balónů

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief