Výjimka pro způsobilost examinátorů

11. 4. 2020

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem 71 (1) nařízení (EU) č. 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje výjimku (dále jen „výjimka“) prohlášením ředitele sekce letové z požadavku Part-FCL.1025 nařízení (EU) č. 1178/2011 (Způsobilost letových posádek), platnou pro Osvědčení examinátora vydaná  Úřadem pro civilní letectví.     

I. Příslušná osvědčení

Výjimka se uděluje pro osvědčení TRE(A/H), vydaná podle Part-FCL

II. Doba platnosti výjimky

Končí-li doba platnosti Osvědčení examinátora v období od 01.08.2020 do 30.11.2020,  jeho platnost je prodloužena do 30.11.2020.   

III. Podmínky výjimky

Výjimka se uděluje pouze v případě, že:

Držitel Osvědčení examinátora pobývá v zahraničí a kvůli opatřením COVID-19 nemůže absolvovat hodnocení českým starším examinátorem a/nebo udržovací seminář examinátorů, a po splnění následujících požadavků:    

Příslušné Osvědčení examinátora a odpovídající instruktorské kvalifikace jsou v den podání žádosti o udělení výjimky platné.

IV. Postup pro udělení výjimky

Examinátor vyplní své údaje do formuláře OZNÁMENÍ VÝJIMKY – PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI OSVĚDČENÍ EXAMINÁTORA a zašle ho e-mailem spolu s kopií svého průkazu pilota prokazující dobu platnosti příslušných instruktorských kvalifikací na adresu: podatelna@caa.cz . Úřad pro civilní letectví zašle examinátorovi potvrzený formulář zpět, případně mu vydá nové Osvědčení examinátora s prodlouženou dobou platnosti.

Oznámení výjimky pro způsobilost examinátorů

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief