Vydání EASA SIB – Data Link Exemptions and Flight Plans

3.2.2020

Agentura EASA uveřejnila dne 3. února 2020 na svých internetových stránkách EASA Safety Information Bulletin (SIB) č. 2020-03 – Data Link Exemptions and Flight Plans.

Tento SIB má za cíl informovat zainteresované strany o existenci výjimky z požadavků nařízení (ES) č. 29/2009, které se týkají vybavení datovým spojem (schopnosti CPDLC ATN VDL Mode 2), a doporučit jednotný způsob uvádění související informace v letovém plánu v případě uplatňování této výjimky. V této souvislosti bude také upraven AIP ČR.

Uvedený EASA SIB naleznete na stránce EASA (https://ad.easa.europa.eu/ad/2020-03), nebo je rovněž k dispozici na stránce Emergency PZZ a důležité dokumenty k zachování letové způsobilosti.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aeronautical Operations Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aeronautical Operations Division