Uveřejnění změny č. 3 směrnice CAA-SL-036-n-14 – Přeprava nebezpečného zboží (DG)

13. 7. 2023

Odbor provozu letadel uveřejňuje změnu č. 3 směrnice CAA-SL-036-n-14 – Přeprava nebezpečného zboží (DG). Účinnost změny je od 17. 7. 2023. Aktuální znění naleznete na stránce – Postupy pro udělení/změnu schválení.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aircraft Operations Department

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aircraft Operations Department