Uveřejnění EASA SIB 2023-08

11. 7. 2023

Agentura EASA uveřejnila SIB 2023-08 – Reporting of occurrences involving human interventions linked to flight deck design, operating procedures, training, or a combination thereof, který se týká hlášení událostí držitelům typového návrhu ohledně lidských zásahů ve vztahu k návrhu pilotního prostoru, provozním postupům, výcviku nebo kombinaci všech těchto oblastí. SIB se vztahuje na provozovatele obchodní letecké dopravy, kteří provozují letouny certifikované dle CS 25/JAR 25/FAR 25. Dokument s dalšími informaci naleznete také na stránce – Praktické informace-provoz letadel.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aircraft Operations Department

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aircraft Operations Department