Provozní přechod na systém TopSky ukončen

7. 3. 2022

Dne 4. 3. 2022 bylo státním podnikem Řízení letového provozu České republiky po více než dvaceti letech ukončeno používání dosavadního systému řízení letového provozu a do provozu byl plně nasazen systém nové generace TopSky, jehož ambicí je zajistit plnění vysokých technických i kapacitních požadavků kladených na systémy řízení v 21. století.

Provozní přechod na nový systém byl zahájen v brzkých ranních hodinách dne 24. února 2022, po kontrole spuštění všech nezbytných funkcionalit a zavedených postupů. Vlastní provozní přechod na nový systém proběhl pod dozorem inspektorů Úřadu pro civilní letectví, kteří se v úzké součinnosti účastnili také celého povolovacího procesu pro vydání osvědčení způsobilosti. Tím byla splněna nutná podmínka, aby bylo možné letecké pozemní zařízení TopSky používat v civilním letectví.

O významu zavedení nového systému i rozsahu celého projektu pak svědčí nejen statistická data uvedené v tiskové zprávě podniku ŘLP ČR, ale i skutečnost, že více než jeden rok byl kontakt mezi Úřadem a ŘLP koordinován v rámci společné pracovní skupiny zřízené pouze pro tento konkrétní projekt. Zavedení systému TopSky a související harmonogram a investice byly navíc velmi detailně nahlíženy i v rámci přípravy plánu výkonnosti na 3. referenční období nejen Evropskou komisí, ale i leteckými provozovateli a ostatními uživateli vzdušného prostoru. Provozní zkušenosti a vlastní funkčnost systému bude Úřad pro civilní letectví i nadále monitorovat a ve spolupráci s podnikem ŘLP ČR vyhodnocovat.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aeronautical Operations Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aeronautical Operations Division