Online formulář žádosti o náhradu škody pro cestující v letecké dopravě

27. 3. 2020

Úřad pro civilní letectví zpracoval online formulář žádosti o náhradu škody pro cestující v letecké dopravě v případě zpožděného nebo zrušeného letu, a z důvodu odepření nástupu na palubu proti vůli cestujícího.


Vážení cestující,

pro uplatnění svého nároku na náhradu škody z důvodu zpožděného nebo zrušeného letu, stejně jako z důvodu odepření nástupu na palubu proti své vůli se nově můžete obrátit se svoji stížností na Úřad pro civilní letectví prostřednictvím online formuláře dostupného na následujícím odkazu:

https://kompenzace.caa.cz/

(česky i anglicky)

Svoji žádost u Úřadu pro civilní letectví můžete uplatnit pouze, pokud jste se již obrátili na provozujícího leteckého dopravce, který na Vaši žádost nereagoval, nebo pokud se Vám nepodařilo v období předchozích 2 měsíců dosáhnout smíru.

Na základě takto uplatněného nároku na náhradu škody Úřad zašle leteckému dopravci žádost o podání stanoviska, na jehož základě dále vyhodnotí, zda Vám vznikl nárok na náhradu škody či nikoliv. Zároveň budete informováni o každém kroku, který Úřad při vyřizování Vaší žádosti učiní.

Více informací:

Informace na webu ÚCL

nařízení EP a Rady (ES) 261/2004, https://www.caa.cz/verejnost/odepreni-nastupu-zpozdeni-nebo-zruseni-letu/, email: kompenzace@caa.cz

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief