Mezinárodní den civilního letectví

7. 12. 2020

Na 7. prosince připadá každoročně Mezinárodní den civilního letectví jakožto vzpomínka na vznik Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) v roce 1944. Při této příležitosti položili zástupci Letiště Praha a Úřadu pro civilní letectví kytice k Letecké lípě, která je vysazena na památku všech, kteří se zasloužili o rozvoj civilního letectví.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Editor in Chief

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Editor in Chief