KSIS/KSAS update

22. 8. 2022

Vzhledem k ukončení nouzového stavu souvisejícího s pandemickou situací COVID-19 Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) ruší postup k dočasnému přerušení/pozastavení činnosti známého dodavatele letištních dodávek anebo palubních zásob vydaný dne 13. 4. 2021.

Je tedy naprosto nezbytné, aby všichni známí dodavatelé letištních dodávek anebo palubních zásob aplikovaly normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy v souladu s národní a evropskou legislativou (prováděli vnitřní kontrolu kvality, měli proškolené zaměstnance atd.).

Pakliže byl známý dodavatel letištních dodávek anebo palubních zásob v režimu dočasného přerušení/pozastavení více než 2 roky, je jmenující subjekt povinen tohoto známého dodavatele letištních dodávek anebo palubních zásob (pakliže chce obnovit svou činnost) znovu ověřit/jmenovat v souladu s platnou legislativou. Dvouletá lhůta pro ověření známého dodavatele letištních dodávek anebo palubních zásob není tímto stanoviskem nijak dotčena a je třeba ji uplatňovat v souladu s platnou legislativou.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Security Department

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Security Department