Informace ohledně zkoušek z teoretických znalostí PPL / LAPL (A/H) v Brně

23. 5. 2023

Oddělení zkoušek leteckého personálu dnes aktualizovalo termíny zkoušek z teoretických znalostí PPL / LAPL (A/H). Aktualizace se týká přidání termínů zkoušek v Brně. Zkoušet se bude znovu od září vždy jeden den v měsíci. Dle vyhodnocení dosavadního zájmu o zkoušky je tato kapacita dostatečná. V případě, že se zvýší počet zájemců o zkoušky v Brně, navýší se i počet zkušebních dní.

Nové termíny zkoušek naleznete na odkazu Termíny zkoušek z teoretických znalostí 2023 na ÚCL.

Oddělení zkoušek leteckého personálu dále nabízí možnost provedení zkoušek z teoretických znalostí PPL / LAPL (A/H) pro minimální počet 10 uchazečů přímo v zázemí organizace pro výcvik, pokud tato organizace bude mít k dispozici vhodnou učebnu. Pro další informace kontaktujte Lenku Červinkovou na e-mailu cervinkova@caa.cz.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Personnel Licensing Department

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Personnel Licensing Department