Aktualizace směrnice CAA/S-SP-016-n/2019 (Požadavky na dokumentaci pro systémy/složky)

28. 4. 2023

Ke dni 28. 4. 2023 vstupuje platnost směrnice verze 3.0 čj. 004560-23-701 směrnice CAA/S-SP-016-2/2019 „Požadavky na dokumentaci pro systémy/složky“.

Verze 3.0 upravuje části směrnice týkající se leteckých pozemních zařízení z důvodu novelizace Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb. s účinností od 28. dubna 2023.

Směrnici naleznete v části směrnic sekce provozní na stránce Letecká pozemní zařízení.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aeronautical Operations Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aeronautical Operations Division