Aktualizace směrnice CAA/S-SP-013-n/2019 (Směrnice pro provádění osvědčení poskytovatelů služeb a osvědčení organizací pro výcvik)

9. 8. 2023

Byla provedena revize směrnice CAA/S-SP-013-1/2019 Směrnice pro provádění osvědčení poskytovatelů služeb a osvědčení organizací pro výcvik.

Verze 3.0 upravuje směrnici na základě revize Vyhlášky MDS č. 108/1997 Sb. týkající se pozemních leteckých zařízení a další drobné úpravy s cílem upřesnění celkového textu.

Směrnice CAA/S-SP-013-2/2019, verze 3.0 je vydána s účinností od 1. 9. 2023.

CAA/S-SP-013-2/2019

Více informací naleznete na stránce https://www.caa.cz/dokumenty/predpisy/smernice-ucl/.

In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Aeronautical Operations Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Aeronautical Operations Division