Aktualizace směrnic CAA-TI-008-n/98 a CAA-TI-009-n/99

28. 4. 2023

Byly uveřejněny revize těchto směrnic:

  • revize č. 16 směrnice CAA-TI-008-n/98  – Postupy pro prodlužování určených letadel a vydávání ZOLZ v kat. Povolení k letu Pověřenými pracovníky
  • revize č. 13 směrnice CAA-TI-009-n/99 – Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených kluzáků, motorových, motorizovaných kluzáků a balónů a vydávání ZOLZ v kategorii Povolení k letu Pověřenými pracovníky
In case of any confusion or a problem, please leave us a message here
Site author: Technical Division

Leave a message:

Thank you for your interest in contacting us. We will send you the answer to the email address you provided us below. In case of questions not related to this page, please use the options in the section Contacts.
Your complaint will be dealt with by: Technical Division