fbpx

Zdravotní způsobilost

Pro některé z odborností leteckého průkazu je vyžadováno osvědčení zdravotní způsobilosti. Letový letecký personál se před vydáním průkazu způsobilosti musí podrobit lékařskému vyšetření a získat osvědčení zdravotní způsobilosti. Ostatní žadatelé jsou povinni přiznat veškeré zdravotní problémy, které by jim bránily nebo je omezovaly ve vykonávání činností leteckého personálu v rámci jejich oprávnění, organizaci, u níž jsou zaměstnáni.

Pověření lékaři

Vydávat osvědčení zdravotní způsobilosti mohou pouze ÚCL pověření lékaři. Lékařské prohlídky pro zhodnocení zdravotní způsobilosti jsou rozděleny do tří skupin, přičemž každá skupina má své určení resp. omezení. Podrobnější informace o vydávání osvědčení zdravotní způsobilosti jednotlivými pověřenými lékaři lze získat na samostatné stránce Pověření lékaři.


Postupy pro zdravotní způsobilost


Formuláře vztahující se k leteckým osvědčením zdravotní způsobilosti


Vzor žádosti o osvědčení zdravotní způsobilosti (CAA-F-150-3) 

Vzor lékařské zprávy pro 1., 2 a 3. třídu dle Part-MED (CAA-F-150-4)

Vzor zprávy o oftalmologickém vyšetření (CAA-F-150-6)

Vzor zprávy o otorinolaryngologickém vyšetření (CAA-F-150-7)

Vzor lékařského posudku pro pilota SLZ (CAA-F-150-8)

Vzor lékařského posudku pro palubní průvodčí (CAA-F-150-9)

Žádost o vydání osvědčení AME (CAA-F-150-19)

Žádost o vydání osvědčení AeMC (CAA-F-150-20)

Výkaz činnosti AME-SLZ (CAA-F-150-22)

Seznam omezení osvědčení zdravotní způsobilosti (CAA-F-150-23)