Informace o DTO (ohlášené organizace pro výcvik)

1. Stávající registrovaná zařízení pro výcvik pilotů letounů a vrtulníků mohou dále působit do 8.4.2019 včetně přijímání nových uchazečů do výcviku.

2. Výcvik pilotů kluzáků a balónů může pokračovat nadále stejným způsobem (poskytuje jednotlivý instruktor) až do 8.4.2020 včetně přijímání nových uchazečů do výcviku.

3. Do nařízení (EK) č. 1178/2011 v platném znění (Způsobilost posádek letadel) byla doplněna další příloha DTO obsahující požadavky na DTO (Declared Training Organisations = ohlášené organizace pro výcvik). Od 8.4.2019 bude výcvik pilotů letounů a vrtulníků možný pouze v ATO (schválená organizace pro výcvik) nebo v DTO (ohlášená organizace pro výcvik). Bližší podrobnosti o DTO, viz postup CAA-ZLP-142 Ohlášené organizace pro výcvik (DTO) na www.caa.cz – personál – výcvikové organizace.

4. Dle CAA-ZLP-142 je třeba, aby budoucí ohlášená organizace pro výcvik (DTO) vyplnila formulář CAA-F-142-1PROHLÁŠENÍ a zaslala ho na ÚCL. K tomu by měla na formuláři CAA-F-142-2 SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVEHO PROGRAMU zaslat žádost o schválení výcvikového programu pro všechny druhy výcviků, které hodlá poskytovat.

5. Na www.caa.cz – personál – výcvikové organizace jsou publikovány vzorové výcvikové programy DTO a politika bezpečnosti DTO, které už jsou schváleny ÚCL.

6. ÚCL doporučuje, aby budoucí DTO do formuláře CAA-F-142-1 PROHLÁŠENÍ do pole 4 ROZSAH VÝCVIKU k seznamu všech druhů výcviku, které hodlá poskytovat, uvedl i prohlášení, že přitom bude využívat vzorové výcvikové programy již schválené ÚCL, které jsou publikovány na webových stránkách ÚCL. V tom případě není třeba zasílat formulář CAA-F-142-2 SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU a registrace DTO bude trvat několik málo dnů.

7. Pokud se DTO rozhodne používat své vlastní výcvikové programy, případně politiku bezpečnosti, musí zaslat také formulář CAA-F-142-2 SCHVÁLENÍ VÝCVIKOVÉHO PROGRAMU  s příslušnými výcvikovými programy a jejich schvalovací proces bude trvat úměrně počtu takových žádostí.

8. Konečný termín pro výměnu národních průkazů pilota kluzáků a pilota balónů je posunut na 8.4.2021. 

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu