Stanoviska OZLP

Obecné znění předpisů ke způsobilosti leteckého personálu je upřesňováno pro konkrétní případy ÚCL vydávanými postupy. Stanoviska OZLP reagují na nastalé situace, které nezapadají do vydávaných postupů či okolnosti, které mají omezenou dobu trvání, nebo dále rozšiřují postupy před jejich změnou. Stanoviska se vztahují jak na uchazeče o průkaz způsobilosti, tak na organizace pro výcvik leteckého personálu nebo pověřené osoby a pro posouzení jejich způsobilosti.


PŘEHLED VYDANÝCH STANOVISEK OZLP

V následujících odkazech lze nalézt pokyny a informace jak pro výcvikové organizace schválené ÚCL k poskytování výuky teoretických i praktických znalostí, tak také pro letecký personál žádající o vydání, změnu nebo obnovu průkazu způsobilosti, případně pro validaci průkazu způsobilosti vydaného nečlenským státem JAA nebo EASA.

Stanovisko OZLP-1/2019 – Výcvik týkající se prevence ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením (UPRT)

Určeno: ATO

Stanovisko OZLP-1/2017 – Kontrola dokumentace před zkouškou dovednosti / přezkoušením odborné způsobilosti
Doplňující informace co je třeba zkontrolovat před zkouškou dovednosti, případně hodnocením odborné způsobilosti.

Určeno: všem, zejména výcvikovým organizacím

Stanovisko OZLP-16/2015 – K vydávání PPL(A/H) účastníkům integrovaných kurzů
Revidované původní Stanovisko OZLP-13/2014 – Účastníci integrovaného kurzu mohou po splnění příslušných požadavků požádat o vydání průkazu způsobilosti soukromého pilota.
Určeno: ATO poskytující integrované kurzy

Stanovisko OZLP-15/2015 – Výcvik v registrovaných zařízeních

Výcvik v registrovaných zařízeních je povolen do 8. dubna 2018  za podmínky dodržení požadavků Přílohy 1 (část FCL) k Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 a příslušných AMC a GM.
Určeno: Všem Registrovaným zařízením

Stanovisko OZLP-12/2014 – K přístrojové době ve výcviku v kurzu IR(A) a CPL(A)
Vysvětlující stanovisko OZLP/ÚCL k Modulu základů letu podle přístrojů v kurzu IR(A) a výcviku v letu podle přístrojů v kurzu CPL(A) v souladu se současným zněním nařízení (EU) č. 1178/2011 a příslušných AMC a GM.
Určeno: Organizacím ATO schváleným k poskytování výcvikových kurzů IR(A) a CPL(A)


Zastupování žadatelů o průkaz způsobilosti

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu