fbpx

Stanoviska OZLP

PŘEHLED VYDANÝCH STANOVISEK OZLP

V následujících odkazech lze nalézt pokyny a informace jak pro výcvikové organizace schválené ÚCL k poskytování výuky teoretických i praktických znalostí, tak také pro letecký personál žádající o vydání, změnu nebo obnovu průkazu způsobilosti, případně pro validaci průkazu způsobilosti vydaného nečlenským státem JAA nebo EASA.

Stanovisko OZLP-1/2019 – Výcvik týkající se prevence ztráty kontroly nad řízením a obnovování kontroly nad řízením (UPRT)

Určeno: ATO

Stanovisko OZLP-1/2017 – Kontrola dokumentace před zkouškou dovednosti / přezkoušením odborné způsobilosti
Doplňující informace co je třeba zkontrolovat před zkouškou dovednosti, případně hodnocením odborné způsobilosti.

Určeno: všem, zejména výcvikovým organizacím

Stanovisko OZLP-16/2015 – K vydávání PPL(A/H) účastníkům integrovaných kurzů
Revidované původní Stanovisko OZLP-13/2014 – Účastníci integrovaného kurzu mohou po splnění příslušných požadavků požádat o vydání průkazu způsobilosti soukromého pilota.
Určeno: ATO poskytující integrované kurzy

Stanovisko OZLP-15/2015 – Výcvik v registrovaných zařízeních

Výcvik v registrovaných zařízeních je povolen do 8. dubna 2018  za podmínky dodržení požadavků Přílohy 1 (část FCL) k Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 a příslušných AMC a GM.
Určeno: Všem Registrovaným zařízením

Stanovisko OZLP-12/2014 – K přístrojové době ve výcviku v kurzu IR(A) a CPL(A)
Vysvětlující stanovisko OZLP/ÚCL k Modulu základů letu podle přístrojů v kurzu IR(A) a výcviku v letu podle přístrojů v kurzu CPL(A) v souladu se současným zněním nařízení (EU) č. 1178/2011 a příslušných AMC a GM.
Určeno: Organizacím ATO schváleným k poskytování výcvikových kurzů IR(A) a CPL(A)


Zastupování žadatelů o průkaz způsobilosti