fbpx

Letecký personál/Operátor letecké stanice

Úřad pro civilní letectví průkazy operátora letecké stanice nevydává. Personál obsluhující radiostanice v ČR musí splňovat příslušné požadavky zákona o elektronických komunikacích (č. 127/2005 Sb.). Bližší informace, viz https://www.ctu.cz/.


Přehled požadavků a důležitých informací pro způsobilost leteckého personálu:

– záměrně vynecháno –