Dispečer AFIS

V souvislosti se změnou leteckého předpisu L11, Dodatku N a S týkající se kompetencí dispečerů AFIS byla ÚCL zpracována pravidla pro udělování průkazů D AFIS (viz směrnice ÚCL-211) a současně bylo provedeno udělení osvědčení pro organizace zajišťující výcvik D AFIS (dle Dodatku N) a osobám poskytujícím informace známému provozu, jež nejsou držiteli průkazu pilota, řídícího letového provozu nebo D AFIS (dle Dodatku S).

Směrnice ÚCL – 211 „Pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu a dispečerů AFIS“ v aktuálně platném znění je uložena na webových stránkách ÚCL (Dokumenty/Předpisy/Směrnice ÚCL).

Poznámka 1:

V souladu s leteckým předpisem L11, Dodatku N, čl. 2.8.1 musí být dispečer AFIS (dále D AFIS) držitelem průkazu způsobilosti D AFIS. Získání kvalifikace a vydávání průkazu D AFIS se řídí výše uvedeným Dodatkem N leteckého předpisu L11, dále Směrnicí ÚCL – 211 Pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu, část čtvrtá a směrnicí CAA/S-SLS-004-6/2011 Směrnice pro osvědčování poskytovatelů letištních letových informačních služeb (AFIS), kapitola 3.

Poznámka 2:

Zkouška ověření znalosti komunikace v anglickém jazyce v rozsahu doporučení CEPT prováděné v rámci zkoušky pro získání všeobecného průkazu radiotelefonisty letecké pohyblivé služby nenahrazuje požadavek čl. 2.8.2, Dodatku N leteckého předpisu L11.


Formuláře jsou na samostatné stránce formulářů sekce provozní v části oddělení dohledu.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu