fbpx

Letecký personál / Pilot letounů

Způsobilost pilotů letounů se řídí nařízením (EU) č. 1178/2011 v platném znění, zejména jeho přílohami č. I (Part-FCL), a č. IV (Part-MED).

Informace k teoretickým zkouškám

Osnova pro teoretické zkoušky

Pokyny pro žadatele – zkouška dovednosti

Postupy

CAA-ZLP-163 Způsobilost pilotů letounů

CAA-ZLP-165 Prodlužování a obnova kvalifikací pilotů letounů

CAA-ZLP-167 Zápočet vojenských zkušeností

Formuláře


Žádost o vystavení duplikátu průkazu způsobilosti

Žádost o verifikaci průkazu způsobilosti

Žádost o vydání potvrzení o letové činnosti bez nehod/incidentů (obchodní/dopravní pilot)Pilot lehkých letounů

 NOVÁ Žádost o vydání LAPL(A)Soukromý pilot

 NOVÁ Žádost o vydání PPL(A)

Žádost o vydání PPL(A) Part-FCL na základě českého PPL(A) ICAO

Žádost o obnovu typové a přístrojové kvalifikace pro vícepilotní letouny

Potvrzovací protokol praktických zkušeností z AČR pro získání průkazu PPL(A) podle předpisu JAR-FCL 1

Schvalovací protokol pro získání průkazu způsobilosti a kvalifikací

Potvrzovací protokol (uznání cizího PZ na PZ Part-FCL)Obchodní pilot

Žádost o vydání CPL(A) – integrovaný výcvik

NOVÁ Žádost o vydání CPL(A) – modulový výcvik

Schvalovací protokol pro získání průkazu způsobilosti a kvalifikací

Žádost o vydání CPL(A)/IR Part FCL na základě českého CPL(A)/IR ICAO

Žádost o vydání CPL(A) Part FCL na základě českého CPL(A)/ICAO

Žádost o obnovu typové a přístrojové kvalifikace pro vícepilotní letouny

Potvrzovací protokol praktických letových zkušeností z AČR pro získání průkazu CPL(A) podle předpisu JAR-FCL 1

Schvalovací protokol pro zkrácený scénář CPL/IR(MPA)

Potvrzovací protokol (uznání cizího PZ na PZ Part-FCL)

Žádost o vydání osvědčení platnosti průkazu způsobilostiDopravní pilot

 NOVÁ Žádost o vydání ATPL(A)

Žádost o vydání ATPL(A) Part-FCL na základě českého ATPL(A) ICAO

Žádost o obnovu typové a přístrojové kvalifikace pro vícepilotní letouny

Potvrzovací protokol (uznání cizího PZ na PZ Part-FCL)

Žádost o vydání osvědčení platnosti průkazu způsobilosti

Prohlášení o bezúhonnosti leteckého personálu – pouze pro validaci

CAA Application SFI: Žádost o vydání pověření SFI

CAA Application TRI: Žádost o vydání kvalifikace TRIMPL

Žádost o vydání MPL nebo získání dodatečných právPřístrojová kvalifikace

Žádost o vydání přístrojové kvalifikace – letouny

Žádost o získání kvalifikace angličtinaOstatní kvalifikace

Protokol – Formulář žádosti a zprávy PART-FCL

Žádost o získání kvalifikace AEROBATICS

Žádost o získání kvalifikace NOC/NIGHT

Žádost o zrušení omezení NOC/NIGHT pro letouny

Žádost o získání kvalifikace TOWING – S/TOWING – BAN

Žádost o získání/rozšíření kvalifikace TST(A)

Záznam praxe a letového výcviku pro získání kvalifikace TST

Čestné prohlášení pro převod TOWING S/BAN, AEROBATICS na Part-FCL