fbpx

Letecký personál / Palubní průvodčí

Způsobilost palubních průvodčích se řídí nařízením (EU) č. 1178/2011 Způsobilost posádek letadel v platném znění, zejména jeho Přílohou V Part-CC Kvalifikace palubních průvodčích v obchodní letecké dopravě.

CAA-ZLP-170 Způsobilost palubních průvodčích 

CAA-F-170 Žádost o vydání Osvědčení palubního průvodčího

Seznam organizací oprávněných poskytovat základní výcvik palubního průvodčího:

CZ / ATO – 004 Czech Aviation Training Centre, s.r.o.

Seznam organizací oprávněných vydávat Osvědčení palubního průvodčího:

CZ / ATO – 004 Czech Aviation Training Centre, s.r.o.