fbpx

Letecký personál / Palubní průvodčí

Zákon o civilním letectví (č. 49/1997 Sb. v platném znění), ustanovení § 18 odst. (3), účinné od 1.1.2010, praví:

Činnosti palubních průvodčích mohou vykonávat osoby, o nichž to stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství (EU-OPS), přičemž průkaz způsobilosti se k výkonu těchto činností nevydává.

Dle přechodných ustanovení zákona o civilním letectví (Čl. II zákona č. 301/2009 Sb., odst. (1)) platí:

Platnost průkazů způsobilosti palubních průvodčích dosud vydaných Úřadem pro civilní letectví zanikla 30.6.2010.

Úřad pro civilní letectví nevydává nové průkazy palubních průvodčích, neuznává platnost průkazů palubních průvodčích vydaných v zahraničí, ani neprovádí změny v dosud vydaných průkazech palubních průvodčích, např. zápisy nových typových kvalifikací, změny příjmení, bydliště, apod.

Ve smyslu EU-OPS 1.995 musí provozovatel zajistit, aby každý palubní průvodčí, který úspěšně dokončil počáteční výcvik dle OPS 1.1005, byl držitelem osvědčení o bezpečnostním výcviku (tzv. attestation).