fbpx

Letecký personál / Palubní průvodčí

Způsobilost palubních průvodčích se řídí nařízením (EU) č. 1178/2011 Způsobilost posádek letadel v platném znění, zejména jeho Přílohou V Part-CC Kvalifikace palubních průvodčích v obchodní letecké dopravě.

CAA-SL-054-n-20 – Osvědčování palubních průvodčí (CC) v souladu s Přílohou V (Část-CC) nařízení (EU) č. 1178/2011

Příloha 1 – Žádost o vydání osvědčení CC

Příloha 2 – Seznam osvědčení CC vydaných dle Části-CC

Příloha 3 – Seznam uznaných osvědčení CC

Organizace oprávněná poskytovat základní výcvik palubního průvodčího:

CZ / ATO – 004 Czech Aviation Training Centre, s.r.o.

Organizace oprávněná vydávat Osvědčení palubního průvodčího:

CZ / ATO – 004 Czech Aviation Training Centre, s.r.o.