fbpx

Zkoušky pilotů z angličtiny

Zkouška z angličtiny ICAO: Podle Part-FCL.055 (a) a (b) má být každému pilotovi letounů nebo vrtulníků, který má kvalifikaci IR nebo létá do zahraničí kromě Slovenska, přiřazena úroveň znalostí letecké angličtiny v šestistupňové stupnici dle ICAO, kde 0 je žádná znalost a 6 odpovídá rodilému mluvčímu. Minimální požadovaná úroveň pro pilota je 4. Před zkouškou není povinné absolvování kurzu. Zkoušky provádí pověřené organizace, seznam naleznete na stránce organizace pro výcvik. Zkouška má časově omezenou platnost, a to 4 roky pro úroveň 4, 6 let pro úroveň 5 a neomezeně pro úroveň 6, viz Part-FCL.055 (c). Úspěšný uchazeč dostane na ÚCL do pole XIII „Poznámky“ průkazu pilota zápis „ICAO English level 4 nebo 5 valid till (4 nebo 6 let od zkoušky)“ nebo „ICAO English level 6 valid permanently“.

Zkouška z angličtiny IFR: Podle Part-FCL.055 (d) musí každý pilot před zkouškou dovednosti pro získání kvalifikace pro lety podle přístrojů (IR) úspěšně absolvovat zkoušku z angličtiny. Zkoušky provádí pověřené organizace, seznam naleznete na stránce organizace pro výcvik. Doba platnosti zkoušky je neomezená. Úspěšný uchazeč získá do pole XII průkazu pilota „Radiotelefonní práva“ kvalifikaci „angličtina“ bez časového omezení.

Kdy nemusí být zkouška z angličtiny: Prokazovat schopnost komunikace v angličtině nemusí ti držitelé průkazu pilota letounů nebo vrtulníků, kteří nemají kvalifikaci pro lety podle přístrojů, a sice využívají oprávnění svého průkazu pilota v zahraničí, ale prokázali příslušnému zahraničnímu leteckému úřadu schopnost komunikovat v místním úředním jazyce a odpovídající osvědčení předloží Úřadu pro civilní letectví (např. v němčině pro státy, kde je úředním jazykem němčina).

Lety VFR na Slovensku: Pro lety VFR na území Slovenska nemusí čeští a slovenští rodilí mluvčí, držitelé průkazu způsobilosti pilota vydaného Úřadem pro civilní letectví, prokazovat znalosti angličtiny ani slovenštiny.

CAA-ZLP-103 Postupy pro zkoušky z angličtiny ICAO a angličtiny IFR