fbpx

Zkoušky z teoretických znalostí pro ATPL, CPL a pro přístrojové kvalifikace – přechod na novou databázi otázek

Kdy dojde k přechodu na novou databázi?

V současné době jsou zkušební otázky pro zkoušky z teoretických znalostí ATPL, CPL a pro přístrojové kvalifikace vybírány z Centrální evropské databáze otázek ECQB 8. Zkušební otázky pro zkoušky zahájené 01.09.2021 a později budou vybírány z databáze ECQB 2021.

Mění se pravidla zkoušek?

Pravidla zkoušek, tj. uspěl v testu – 75% a více bodů, maximální počet pokusů z každého předmětu 4, maximální počet zkušebních bloků 6, maximální doba na celou zkoušku 18 měsíců, se nemění při celé zkoušce podle ECQB 2021 ani při přechodu z ECQB 8 na ECQB 2021.

Jaký je rozdíl mezi databázemi ECQB 8 a ECQB 2021?

ECQB 2021 obsahuje některé nové otázky a mírné změny v počtech otázek v testech z jednotlivých předmětů a časech na testy z jednotlivých předmětů, viz AMC a GM k Part-ARA, vydání 1, změna 10.

Jaký je rozdíl mezi databázemi ECQB 8 a ECQB 2021 v předmětech zkoušky?

Zkouška podle ECQB 8 obsahuje předměty 091 Spojení VFR a 092 Spojení IFR, zatímco zkouška podle ECQB 2021 obsahuje společný předmět 090 Spojení. ÚCL doporučuje uchazečům, aby před přechodem na ECQB 2021 buď absolvovali zkoušku z předmětů 091 Spojení VFR i 092 Spojení IFR, nebo až po přechodu na ECQB 2021 absolvovali zkoušku z předmětu 090 Spojení. Pro předmět 090 Spojení podle databáze ECQB 2021 nelze udělit zápočet za zkoušku pouze z předmětu 0901 Spojení VFR nebo pouze 092 Spojení IFR podle databáze ECQB 8.

Jaké je přechodné období?

Žadatelé, kteří zahájí zkoušky z teoretických znalostí do 01.09.2021, mohou až do 31.01.2022 zkoušky provádět podle databáze ECQB 8. V průběhu zkoušek mohou na vlastní žádost přejít na databázi ECQB 2021. Změnu v databázi otázek lze provést pouze na ECQB 2021, nikoliv zpět na ECQB 8. Od 01.02.2022 budou všechny otázky vybírány z databáze ECQB 2021.

Jaký je postup, pokud neuspěji v celé zkoušce podle databáze ECQB 8?

Žadateli, který neuspěje v celé zkoušce zahájené před 01.09.2021 podle databáze ECQB 8, a znovu zahájí celý soubor písemných zkoušek z teoretických znalostí 01.09.2021 a později, budou zkušební otázky vybírány již ze zkušební databáze ECQB 2021.

Kde naleznu informace o ECQB?

European Central Question Bank (ECQB)