Žádost o přidělení letadlové adresy pozemnímu kódovanému zařízení

(Upravuje § 17b zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví; § 8b vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Jak podat žádost?

Lze využít formulář č. CAA-F-ZLP-017-0-22, pokud je žadatelů (vlastníků) více, připojí se také formulář č. CAA-F-ZLP-020-0-22

  • Podává vlastník a provozovatel
  • Podrobné informace k vlastnímu způsobu podání formuláře jsou na samostatné stránce Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace
  • Správní poplatek: 500 Kč
  • Do žádosti se uvede: popis, umístění a základní technické údaje kódovaného zařízení, důvod žádosti o přidělení letadlové adresy kódovanému zařízení

Doplňující informace

Letadlová adresa je elektronický identifikační kód, určený k mezinárodní identifikaci letadel, sportovních létajících zařízení a dalších kódovaných zařízení stanovených prováděcím právním předpisem pro potřeby civilního a vojenského letectví.

Kódovaná zařízená, která mohou mít přidělenu letadlovou adresu:

  • vozidla pohybující se po ploše letiště, jež jsou stanovena leteckými předpisy,
  • pozemní kontrolní odpovídače,
  • zařízení vyvíjená nebo opravovaná,
  • další zařízení používaná pro potřeby civilního letectví.

Úřad pro civilní letectví přiděluje 24 bitové letadlové adresy pro odpovídač v módu S.

S přidělenou letadlovou adresou souvisí také často registrace ELT (polohový maják nehody), kterou provádí ŘLP ČR, s. p., Záchranné koordinační středisko Praha (RCC Praha).

Provozovatel letadla, uživatel sportovního létajícího zařízení a provozovatel kódovaného zařízení jsou povinni neprodleně písemně ohlásit Úřadu změnu skutečností, na základě kterých byla letadlová adresa přidělena (§ 17c odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších před

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu