Žádost o přidělení letadlové adresy letadlu

(Upravuje § 17b zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví; § 8b odst. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.; zákon č.634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Jak podat žádost?

Žádost je možné podat prostřednictvím portálu CAA

Portál CAA nabízí plně elektronické interaktivní formuláře žádostí leteckého rejstříku. Žádosti mohou vyplnit občané ČR, kteří se přihlásí pomocí identity občana (např. bankovní identita) a lze je využít pouze v případě, že žadatelem (účastníkem řízení) je občan ČR nebo právnická osoba ČR (důvodem je automatická kontrola žadatelů v registrech ČR). Proces podání žádosti je ukončen úhradou správního poplatku přes platební bránu a automatickým odesláním žádosti na podatelnu Úřadu pro civilní letectví.

Pro úspěšné podání žádosti přes portál CAA je potřeba mít k dispozici:

  • základní údaje o letadle,
  • doklad totožnosti,
  • platební kartu .

Případně lze využít formulář č. CAA-F-ZLP-017-0-22, pokud je žadatelů (vlastníků) více, připojí se také formulář č. CAA-F-ZLP-020-0-22


Doplňující informace

Letadlová adresa je elektronický identifikační kód, určený k mezinárodní identifikaci letadel, sportovních létajících zařízení a dalších zařízení stanovených prováděcím právním předpisem pro potřeby civilního a vojenského letectví.

Úřad pro civilní letectví přiděluje 24 bitové letadlové adresy pro odpovídač v módu S.

S přidělenou letadlovou adresou souvisí také často registrace ELT (polohový maják nehody), kterou provádí ŘLP ČR, s. p., Záchranné koordinační středisko Praha (RCC Praha).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu