Žádost o předběžné přidělení poznávací značky letadlu

(Upravuje § 4 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví; § 1a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.)

Jak podat žádost?

Žádost je možné podat prostřednictvím portálu CAA – automaticky bude možné ověřit dostupnost volné značky

Portál CAA nabízí plně elektronické interaktivní formuláře žádostí leteckého rejstříku. Žádosti mohou vyplnit občané ČR, kteří se přihlásí pomocí identity občana (např. bankovní identita) a lze je využít pouze v případě, že žadatelem (účastníkem řízení) je občan ČR nebo právnická osoba ČR (důvodem je automatická kontrola žadatelů v registrech ČR). Proces podání žádosti je ukončen úhradou správního poplatku přes platební bránu a automatickým odesláním žádosti na podatelnu Úřadu pro civilní letectví.

Pro úspěšné podání žádosti přes portál CAA je potřeba mít k dispozici:

  • základní údaje o letadle,
  • doklad totožnosti,
  • platební kartu (není potřeba pro podání žádosti o předběžné přidělení poznávací značky)

Případně lze využít formulář č. CAA-F-ZLP-017-0-22, pokud je žadatelů (vlastníků) více, připojí se také formulář č. CAA-F-ZLP-020-0-22


Doplňující informace

Volnou značku je možné ověřit také v leteckém rejstříku on-line – Dotaz na volnou značku

Rozhodnutí o předběžném přidělení poznávací značky pozbývá platnosti uplynutím 6 měsíců od nabytí právní moci, pokud se do té doby nestihne podat žádost o zápis letadla do LR, je vhodné žádost o předběžné přidělení poznávací značky letadlu podat znovu.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu