fbpx

Výjimky COVID-19 – Způsobilost personálu

Úřad pro civilní letectví průběžně vyhodnocuje dopady nouzového stavu a souvisejících opatření na možnosti zachování platnosti vydaných oprávnění, průkazů apod. Vzhledem k nemožnosti aplikovat standardní postupy pro jejich prodlužování a zachování způsobilosti se rozhodl aplikovat některé výjimky ze standardních postupů, které mohou držitelé oprávnění a průkazů a žadatelé o ně využít. Níže na stránce jsou uvedeny tyto jednotlivé výjimky a specifikován postup, jak jich využít. Další výjimky zde budou uvedeny tak, jak je bude Úřad vydávat.

Informace pro letecké lékaře:

Úřad pro civilní letectví ponechává na vlastním uvážení leteckých lékařů, kterým vydal osvědčení leteckého lékaře (AME), zda: Provádět / provádět v omezeném rozsahu – v jakém / vůbec neprovádět – a do kdy lékařská vyšetření žadatelů o vydání / prodloužení platnosti osvědčení zdravotní způsobilosti pilota nebo řídícího letového provozu nebo žadatelů o letecko-lékařské vyšetření palubního průvodčího.

Přitom letečtí lékaři nechť vezmou v úvahu zejména aktuální situaci ohledně bezpečnosti vlastní a žadatelů o vyšetření, omezení pohybu osob a vlastní pracovní zatížení lékaře jiné než jako AME.

Úřad pro civilní letectví doporučuje leteckým lékařům, aby příslušnou informaci zveřejnili na svých webových stránkách, pokud je mají.